X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dla Pacjentów

Centrum Genetyki Medycznej GENESIS to jedyna w Polsce placówka medyczna posiadająca tak szeroką ofertę badań genetycznych (ponad 300) i udzielająca konsultacji z zakresu poradnictwa genetycznego. Realizujemy świadczenia w zakresie poradnictwa genetycznego dla pacjentów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (wymagane jest skierowanie do poradni genetycznej, wystawione przez lekarza posiadającego kontrakt z NFZ).

Część badań DNA wykonywanych w Centrum Genetyki Medycznej GENESIS jest finansowana przez NFZ, inne są wykonywane odpłatnie (kliknij, aby sprawdzić ofertę badań). Badania niedostępne jeszcze w Polsce, wykonujemy we współpracy z zagranicznymi ośrodkami genetyki medycznej. W razie potrzeby możemy opracować diagnostykę każdej choroby genetycznej, której podłoże molekularne zostało poznane.

Jako jedyny prywatny zakład opieki zdrowotnej w Polsce posiadamy najnowocześniejszy sprzęt wykorzystujący w diagnostyce genetycznej technologię mikromacierzy. Dzięki temu nasze Centrum badań może jeszcze szybciej i pewniej pomagać pacjentom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy i pacjentów z całego kraju, rozwijamy sieć jednostek partnerskich. Pacjent nie musi już przyjeżdżać osobiście do centrum badań DNA w Poznaniu. Wystarczy, by zgłosił się do najbliższej współpracującej z Centrum Genetyki Medycznej GENESIS jednostki na pobranie krwi (zobacz jednostki), która zostanie przesłana bezpośrednio do laboratorium w Poznaniu. Również w tej jednostce pacjent odbierze wynik badania wraz z czytelnym i jasnym opisem dokonanym przez najlepszych w swojej dziedzinie lekarzy specjalistów genetyki klinicznej.

Aby nasza pomoc była skuteczna i na jeszcze wyższym poziomie, współpracujemy z licznymi ośrodkami naukowymi, a także wspieramy stowarzyszenia pacjentów i ich rodzin. Nieustannie poszerzamy nasze kwalifikacje, uczestniczymy w konferencjach i szkoleniach.

Badania DNA

Informujemy, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centra Genetyki Medycznej Genesis z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grudzieniec 4  zwana dalej CGM Genesis, CGM Genesis prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  1. Rezerwacja wizyty., 2. Realizacja badania 3. Płatności za wizytę i badania. 4.  Prowadzenia Rejestru Pacjentów  i w związku z tym mogą być udostępniane innym placówkom diagnostycznym ,

3)       posiada Pani/Pan prawo żądania od CGM Genesis sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4)       na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016  r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

5)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

6)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  W przypadku pojawienia się nowych metod diagnostycznych nasi Specjaliści mogą kontaktować się z Panią/Panem w celu konsultacji.

 

Rozłóż płatność na raty dowiedz się więcej ››