Test wrażliwości na wybrane leki
Analysis ID 287
Analysis location Centrum Genetyki Medycznej GENESIS
Diagnosed illness Test wrażliwości na wybrane leki
OMIM
Clinical information Badanie wykonywane jest we współpracy z renomowanym ośrodkiem zagranicznym SwissDiagnosis DNA. Szczegółowy opis zakresu badania znajduje się na stronie: http://www.swissdiagnosis.com/testy/test-wrazliwosc-na-leki.html.
Type of analysis molekularne
Type of biological material Próbka DNA; Wymaz z błony śluzowej policzka
Analyzed genes
Analysis description Test wrażliwości na wybrane leki (Abakawir, aminoglikozydy, kofeina, karbamazepina, klopidogrel, metotreksat, estrogeny, statyny, tamoksifen, warfaryna)
Analysis indication
Analysis time
Refund No
CGM laboratory name Pracownia Diagnostyki Chorób Dziedzicznych