Badanie genetyczne "styl życia"
Analysis ID 288
Analysis location Centrum Genetyki Medycznej GENESIS
Diagnosed illness Badanie genetyczne "styl życia"
OMIM
Clinical information Badanie wykonywane jest we współpracy z renomowanym ośrodkiem zagranicznym SwissDiagnosis DNA. Szczegółowy opis zakresu badania znajduje się na stronie: http://www.swissdiagnosis.com/testy/test-styl-zycia.html.
Type of analysis molekularne
Type of biological material Próbka DNA; Wymaz z błony śluzowej policzka
Analyzed genes
Analysis description
Analysis indication
Analysis time
Refund No
CGM laboratory name Pracownia Diagnostyki Chorób Dziedzicznych