Test name:

Breast, ovarian cancer – genetic predisposition, BRCA1 gene mutations carrier test (5382insC, 4153delA, C61G)

Category:

Oncology

Price:

--

NFZ Refund:

Yes

ID

7

Szczegółowe informacje o badaniu - więcej...