Test name:

Deep vein thrombosis / Peripheral arterial occlusive disease (PAOD) – F5 gene analysis (Leiden mutation), F2 gene analysis (G20210A mutation), MTHFR gene analysis – panel

Category:

Internal

Price:

--

NFZ Refund:

Yes

ID

197

Szczegółowe informacje o badaniu - więcej...