Pełna oferta badań

Lp.IdentyfikatorDiagnozowana choroba/patogenCena /PLN/NFZ (T/N)
1   NOWOŚĆ! Mikromacierz kliniczna 1800 N
2 4 Achondroplazja (ACH) 280 T
3 246 Achromatopsja (monochromatyzm pręcikowy) – gen CNGA3 (4 najczęstsze mutacje) 380 T
4 247 Achromatopsja (monochromatyzm pręcikowy) – gen CNGB3 (najczęstsza mutacja) 230 T
5 114 ADULT, zespół ADULT (cały gen) 1700 N
6 113 ADULT, zespół ADULT (E5-8,13,14) 780 T
7 65 Al-Awadi/Raas-Rothschild zespół 590 T
8 248 Alström, zespół Alströma 930 N
9 101 Alzheimer, choroba Alzheimera – APP 540 T
10 73 Alzheimer, choroba Alzheimera 3-PSEN1 1080 N
11 147 Anemia sierpowatokrwinkowa (badanie genu HBB) 970 T
12 8 Angelman, zespół, AS (test metylacji DNA, badanie disomii jednorodzicielskiej - analiza locus SNRPN) 260 T
13 219 Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 (MLPA) 620 T
14 138 Aniridia, wrodzona beztęczówkowość (i inne wybrane wady oczu) 1990 N
15 66 Apert, zespół Aperta 370 T
16 69 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 1 430 T
17 70 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 2 430 T
18 71 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 3 430 T
19 102 Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa 7 430 T