X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przygotowanie do wizyty

UWAGA WAŻNE!

 - Prosimy przygotować się do zbierania przez lekarza wywiadu rodzinnego.

Lekarz genetyk będzie pytał o potomstwo, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodziców, rodzeństwo rodziców, kuzynostwo, dzieci kuzynostwa, ew. także o pokolenie dziadków. Należy podać informacje o wszystkich członkach rodziny - żyjących i zmarłych. W przypadku osób zmarłych - w jakim wieku i z jakiej przyczyny zmarli. Lekarz genetyk będzie pytał o choroby genetyczne, wady wrodzone, niepełnosprawność intelektualną (upośledzenie umysłowe), nowotwory złośliwe, niepowodzenia rozrodu (brak ciąży, poronienia samoistne, porody martwe), zgony dzieci.

 - Prosimy zabrać dotychczasową dokumentację lekarską dotyczącą choroby (karty informacyjne, wyniki dotychczasowych badań).

 - Pacjenci zgłaszający się na konsultacje dotyczące predyspozycji genetycznej do nowotworów powinni posiadać kopię dokumentacji medycznej dotyczącej choroby nowotworowej w szczególności wynik badania histopatologicznego – jeśli chorowali osobiście, ale także, jeśli to możliwe dokumentację innych chorujących na nowotwory członków rodziny.

- Pacjenci przyjmowani w ramach kontraktu z NFZ przedstawiają skierowanie (jedno dla jednej osoby) od lekarza mającego kontrakt z NFZ oraz nr PESEL.

- Pacjent nie musi być na czczo.

 

Informujemy, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centra Genetyki Medycznej Genesis z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grudzieniec 4  zwana dalej CGM Genesis, CGM Genesis prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  1. Rezerwacja wizyty., 2. Realizacja badania 3. Płatności za wizytę i badania. 4.  Prowadzenia Rejestru Pacjentów  i w związku z tym mogą być udostępniane innym placówkom diagnostycznym ,

3)       posiada Pani/Pan prawo żądania od CGM Genesis sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4)       na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016  r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

5)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

6)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  W przypadku pojawienia się nowych metod diagnostycznych nasi Specjaliści mogą kontaktować się z Panią/Panem w celu konsultacji.