X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przebieg wizyty

Pacjent /rodzina przedstawia lekarzowi genetykowi swój problem i cel wizyty.


Lekarz genetyk:

  • zbiera szczegółowy wywiad dotyczący problemu klinicznego,
  • zapoznaje się z dokumentacją lekarską, wynikami dotychczas przeprowadzonych badań i konsultacji,
  • pyta o występujące w rodzinie choroby genetycznie uwarunkowane, choroby o nieznanej etiologii, wady  wrodzone, niepowodzenia rozrodu, nowotwory złośliwe i na tej podstawie wykreśla rodowód,
  • bada chorych członków rodziny, niekiedy także osoby zdrowe, sporządza dokumentację lekarską,
  • ustala plan postępowania diagnostycznego i przedstawia go pacjentom,
  • zleca odpowiednie badania diagnostyczne np. badanie kariotypu, badania molekularne, które pozwalają ustalić rozpoznanie i określić, czy choroba pacjenta/obserwowana patologia mają podłoże genetyczne.

Jeśli lekarz zleci badania genetyczne, pacjent przechodzi do gabinetu zabiegowego, gdzie pielęgniarka pobiera do probówki 1-5 ml krwi z żyły (w zależności od wieku pacjenta i rodzaju badania genetycznego), rzadziej  inny materiał do badań genetycznych (np. wymaz z jamy ustnej). W przypadku badań molekularnych pacjent podpisuje zgodę na badanie (obowiązujący wymóg).

Przy następnej wizycie lekarz genetyk:

  • wydaje pacjentom i omawia z nimi wyniki badań,
  • wydaje zalecenia np. dotyczące dalszej opieki medycznej, konsultacji innych specjalistów, badań profilaktycznych itp.,
  • określa, czy w danym przypadku występuje podwyższone ryzyko wystąpienia choroby genetycznie uwarunkowanej w rodzinie lub urodzenia dziecka chorego,
  • udziela pacjentom porady genetycznej. 


Na cały proces poradnictwa genetycznego potrzeba zwykle 2-3 wizyt w poradni, jednak w mniej skomplikowanych sytuacjach klinicznych i przy prawidłowych wynikach badań genetycznych, wizyta w poradni genetycznej może być jednorazowa, a wyniki badania mogą zostać wysłane do pacjenta pocztą.

 

Informujemy, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centra Genetyki Medycznej Genesis z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grudzieniec 4  zwana dalej CGM Genesis, CGM Genesis prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  1. Rezerwacja wizyty., 2. Realizacja badania 3. Płatności za wizytę i badania. 4.  Prowadzenia Rejestru Pacjentów  i w związku z tym mogą być udostępniane innym placówkom diagnostycznym ,

3)       posiada Pani/Pan prawo żądania od CGM Genesis sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4)       na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016  r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

5)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

6)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  W przypadku pojawienia się nowych metod diagnostycznych nasi Specjaliści mogą kontaktować się z Panią/Panem w celu konsultacji.