X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zakres opieki genetycznej

Zakres opieki genetycznej

 • Ustalenie rozpoznania opartego na adekwatnych badaniach diagnostycznych,
 • Określenie etiologii choroby i rokowania,
 • Określenie ryzyka genetycznego powtórzenia się choroby w rodzinie,
 • Przedstawienie opcji dotyczących planowania rodziny,
 • Przedstawienie możliwości diagnostyki prenatalnej (w przypadku chorób, dla których diagnostyka prenatalna została opracowana),
 • Zaplanowanie opieki specjalistycznej.

Ponadto pełny zakres świadczeń CGM GENESIS obejmuje:

 • konsultacji i poradnictwo lekarzy genetyków
 • diagnostykę genetyczną niepłodności i poronień samoistnych
 • badania genetyczne w wadach wrodzonych
 • diagnostykę genetyczną opóźnienia rozwoju
 • badania genetyczne w nowotworach
 • diagnostykę genetyczną patogenów
 • badania genetyczne predyspozycji do częstych chorób wieku dorosłego
 • konsultacje genetyczne przed planowaną ciążą.

 

Informujemy, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centra Genetyki Medycznej Genesis z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grudzieniec 4  zwana dalej CGM Genesis, CGM Genesis prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  1. Rezerwacja wizyty., 2. Realizacja badania 3. Płatności za wizytę i badania. 4.  Prowadzenia Rejestru Pacjentów  i w związku z tym mogą być udostępniane innym placówkom diagnostycznym ,

3)       posiada Pani/Pan prawo żądania od CGM Genesis sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4)       na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016  r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

5)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

6)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  W przypadku pojawienia się nowych metod diagnostycznych nasi Specjaliści mogą kontaktować się z Panią/Panem w celu konsultacji.