X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Informacje o płatnościach

Wszystkie badania wykonywane są w Laboratorium Centrum Genetyki Medycznej GENESIS

Wyjątek: badanie 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 278 wykonywane przez ASPER oraz badanie 315 wykonywane we współpracy z zagranicznym renomowanym ośrodkiem.

 • w przypadku badań mikromacierzowych ASPER, rabat w wysokości 300 PLN od każdego kolejnego badania;
 • ceny badań nie zawierają ceny izolacji DNA (za wyjątkiem badań patogenów, badania BRCA1, badania mikromacierzy oraz badania NIPT);
 • do pierwszego badania należy doliczyć  45 PLN (koszt izolacji DNA) jeśli materiałem do badań jest krew;
 • w przypadku izolacji DNA z tkanki niestandardowej (kostki parafinowe, fragmenty łożyska, kość) należy doliczyć 95 PLN (koszt izolacji DNA);
 • w przypadku izolacji DNA z wymazu z jamy ustnej należy doliczyć 95 PLN (koszt niestandardowej izolacji DNA);
 • Wybrane badania można wykonać wersji na „cito”.
  W takiej sytuacji należy doliczyć:
  - 150 PLN -  przy wybranych  badaniach onkologicznych do ceny podstawowej badania
  - 150 PLN -  przy określeniu płci płodu w materiale z poronienia do ceny podstawowej (w wersji „cito” badanie wykonuje się tylko ze świeżej tkanki, badanie nie jest technicznie możliwe z tkanki utrwalonej w postaci kostek parafinowych)
  - dopłatę w wysokości 30% ceny badania - przy pozostałych badaniach genetycznych
  WAŻNE: możliwość wykonania badania molekularnego w wersji “cito”
  należy ustalić wcześniej z laboratorium GENESIS.
 • w przypadku odpłatnych wizyt w Poradni Genetycznej:
  a) Wizyta genetyczna:
  - pierwszorazowa*: 200 PLN (u profesora 300 PLN)
  - kolejna: 150 PLN (u profesora 200 PLN)
  b) Wizyta onkogenetyczna:
  - pierwszorazowa:  120 PLN (u profesora 160 PLN)
  - kolejna: 80 PLN (u profesora 120 PLN)
 • Analiza rodowodu do badań genetycznych: 80 PLN
 • Wizyta Life Style: 300 PLN

*cena wizyty pierwszorazowej u lekarza specjalisty obejmuje maksymalnie 3 osoby w Rodzinie, dopłata za każdą kolejną osobę wynosi 100 PLN

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów, jak również Lekarzy zlecających badania genetyczne w CGM GENESIS, wprowadziliśmy w przypadku dużych genów, tam gdzie to było możliwe, diagnostykę molekularną podzieloną na etapy. Ma to na celu zmniejszenie kosztów diagnostyki molekularnej - w przypadku stwierdzenia mutacji w wybranej do badania części genu, będzie możliwe odstąpienie od analizy pozostałej części genu, a cena badania jest odpowiednio niższa (patrz cennik). W przypadku nie znalezienia mutacji, badanie molekularne następnej części genu może być kontynuowane (koszt zgodnie z cennikiem). Prosimy o wyraźne zaznaczenie (identyfikator badania otrzymał odpowiednio rozszerzenia: a, b), czy badanie ma dotyczyć całego genu, czy wskazanej części genu.

 

Informujemy, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centra Genetyki Medycznej Genesis z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grudzieniec 4  zwana dalej CGM Genesis, CGM Genesis prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Płatności za wizytę i badania  i w związku z tym mogą być udostępniane innym placówkom diagnostycznym ,

3)       posiada Pani/Pan prawo żądania od CGM Genesis sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4)       na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016  r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

5)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

6)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  W przypadku pojawienia się nowych metod diagnostycznych nasi Specjaliści mogą kontaktować się z Panią/Panem w celu konsultacji.