X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rejestracja elektroniczna

Informujemy, iż Pacjenci Poradni Genetycznej niezależnie od możliwości: rejestracji telefonicznej, osobistej i za pomocą osób trzecich, od 1 sierpnia 2012 r. mają możliwość zarejestrowania się drogą elektroniczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) do CGM Genesis oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w formularzu będzie Centra Genetyki Medycznej Genesis sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań. Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie w celu rejestracji do Poradni Genetycznej. czytaj więcej... Podanie danych osobowych jest wymagane do przesłania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza

Rejestracja elektroniczna - krok po kroku

  1. Jeśli chcecie Państwo zarejestrować się drogą elektroniczną prosimy o wypełnienie formularza. W przypadku rejestracji dzieci należy podać obok danych osobowych dziecka dane osobowe rodziców bądź opiekunów dziecka. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy sprawdzić i wysłać Formularz.

  2. Następnie w ciągu 2 dni roboczych otrzymacie Państwo odpowiedź z propozycją terminu wizyty w Poradni Genetycznej i nazwiskiem Lekarza specjalisty genetyka. Wiadomość e-mail z terminem wizyty oznacza, że są już Państwo zarejestrowani w naszym systemie informatycznym.

  3. Akceptując proponowany termin wizyty proszę o potwierdzenie poprzez wysłanie maila zwrotnego ze zgodą. Akceptacja terminu wizyty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych wysłanej wiadomości dla potrzeb niezbędnych do elektronicznej rejestracji w Poradni Genetycznej NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

  4. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty należy wcześniej odwołać ją osobiście, telefonicznie lub mailowo. Odwołując wizytę można zapisać się na inny termin. POZWÓLMY INNYM WYKORZYSTAĆ TEN TERMIN!

UWAGA!

W dniu wizyty w Poradni Genetycznej należy zgłosić się 15 min. wcześniej przed planowaną wizytą u Lekarza do rejestracji w celu okazania się aktualnym dowodem ubezpieczenia** i uzupełnieniem skierowania** (w przypadku wizyty pierwszorazowej) lub innych dokumentów.

PRZYPOMINAMY O NUMERACH TELEFONÓW, DZIĘKI KTÓRYM MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ:

+48 61 62 63 436
INFOLINIA: +48 601 305 306

* przed wysłaniem e-maila proszę upewnić się, czy podane dane są prawidłowe

** tylko i wyłącznie w przypadku świadczeń refundowanych wymagane są: dowód ubezpieczenia i skierowanie do Poradni Specjalistycznej, w pozostałych przypadkach wymagany jest dowód tożsamości.