Kariera
PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ


Miejsce pracy: Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A
Zadania:

 • osobista i telefoniczna rejestracja pacjenta oraz materiału biologicznego,
 • udzielanie informacji o zakresie i możliwościach wykonywania usług,
 • przygotowanie i nadzór nad dokumentacją medyczną pacjenta,
 • obsługa kasy fiskalnej i terminala do płatności kartą,
 • obsługa aplikacji komputerowych (Word, Excel) oraz programu do rejestracji,
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:

 • aktywne Prawo Wykonywania Zawodu – warunek konieczny,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność i odpowiedzialność.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy w poradni lub przychodni podmiotu leczniczego,
 • znajomość języka angielskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferujemy elastyczne warunki zatrudnienia, pracę w ambitnym, młodym i dynamicznym zespole z możliwością dalszego rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na maila: a.walkowiak@genesis.pl

REJESTRATOR / REJESTRATORKA MEDYCZNA 

Zadania:

 • osobista i telefoniczna rejestracja Pacjenta oraz materiału biologicznego
 • asysta lekarzowi specjaliście
 • udzielanie informacji o zakresie i możliwościach wykonywania usług
 • przygotowanie i nadzór nad dokumentacją medyczną Pacjenta
 • obsługa kasy fiskalnej i terminala do płatności kartą
 • obsługa aplikacji komputerowych (Word, Excel) oraz programu do rejestracji
 • zapewnienie sprawnego przepływu informacji i dokumentów
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • dobra organizacja pracy
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność i odpowiedzialność

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w branży medycznej, doświadczenie w pracy w poradni lub przychodni podmiotu leczniczego,
 • znajomość języka angielskiego/niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy

 Oferujemy elastyczne warunki zatrudnienia, pracę w ambitnym, młodym i dynamicznym zespole z możliwością dalszego rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Dyrektor Anetą Walkowiak (a.walkowiak@genesis.pl)

DIAGNOSTA LABORATORYJNY/ SPECJALISTA Z LABORATORYJNEJ GENETYKI MEDYCZNEJ

Miejsce pracy: Poznań

Jesteś odpowiednim kandydatem, jeśli:

 • Jesteś analitykiem medycznym, biologiem molekularnym lub biotechnologiem
 • Masz doświadczenie zawodowe w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej i/lub cytogenetycznej
 • Masz doświadczenie w diagnostyce chorób genetycznych metodami biologii molekularnej
 • Masz uprawnienia diagnosty laboratoryjnego lub jesteś specjalistą laboratoryjnej genetyki medycznej
 • Posiadasz umiejętności analizy sekwencjonowania kapilarnego
 • Doświadczenie zawodowe zdobywałeś/aś na etacie, i/lub stypendiach naukowych i kontraktach w laboratoriach naukowych lub diagnostycznych.
 • Znasz język angielski
 • Znasz środowisko MS Office

Ponadto:

 • Jesteś gotowy/a pracować w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi,
 • Jesteś osobą zorientowaną na cel i wymagającą przede wszystkim od siebie a następnie od innych,
 • Lubisz pracę w ambitnym i dynamicznym zespole,
 • Dążysz do ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • Poszukujesz nowatorskich rozwiązań,
 • Skutecznie budujesz relacje z osobami o różnych wymaganiach,
 • Umiejętnie planujesz i organizujesz pracę własną i podległego zespołu,
 • Potrafisz i lubisz współpracować z innymi,
 • Jesteś samodzielny/a w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na maila: a.walkowiak@genesis.pl

Na dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez Centra Genetyki Medyczne GENESIS Sp. z o.o., ul. Jana H. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, jak w celu udziału w przyszłych rekrutacjach. W każdym czasie Pan/Pani może cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: a.walkowiak@genesis.pl.”
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Centra Genetyki Medyczne GENESIS Sp. z o.o., ul. Jana H. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań,. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych w celu nadzorowania przestrzegania przepisów ochrony danych. W celu kontaktu z nim udostępniono formularz kontaktowy: https://genesis.pl/kontakt/daneosobowe Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich oddanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez przesłanie zgłoszenie rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Podanie danych osobowych jest niezbędne, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia Pani/Panu dalsze ubieganie się o zatrudnienie. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone w celu utrzymania serwisu systemu informatycznego, w którym będą przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po tym okresie Pani/Pana dane zostaną usunięte. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich poprawiania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!