X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rak piersi/jajnika/jelita grubego/nerki/tarczycy/prostaty - genetyczna predyspozycja, badanie mutacji markerowej w genie CHEK2 (100delC lub IVS2+1GA lub del5395)
Numer katalogowy badania 17
Miejsce wykonania badania Centra Genetyki Medycznej GENESIS
Diagnozowana choroba Rak piersi/jajnika/jelita grubego/nerki/tarczycy/prostaty - genetyczna predyspozycja, badanie mutacji markerowej w genie CHEK2 (100delC lub IVS2+1GA lub del5395)
OMIM #604373
Dane kliniczne i dodatkowe Gen CHEK2 należy do genów supresji nowotworowej, w którym mutacje związane są z umiarkowanym ryzykiem do nowotworów o różnej lokalizacji narządowej. Opisano ich związek ze zwiększoną predyspozycją do nowotworów złośliwych w populacji polskiej. Szczegółowy opis w odniesieniu do poszczególnych mutacji i typów nowotworów znajduje się przy testach podstawowych dla genu CHEK2 nr 19 i 369
Rodzaj badania genetycznego molekularne
Rodzaj materiału biologicznego Krew obwodowa pobrana na EDTA; Próbka DNA
Badany gen (geny), region CHEK2
Opis badania Badanie polega na określeniu nosicielstwa znanej mutacji markerowej w genie CHEK2 występującej w rodzinie
Badania powinny być stosowane w przypadkach u osób (zarówno kobiet jak i mężczyzn), które dysponują potwierdzoną informacją o nosicielstwie mutacji markerowej w genie CHEK2 w rodzinie, w celu weryfikacji nosicielstwa Badanie nie jest refundowane przez NFZ
Czas realizacji badania 10 - 14 dni, badanie w wersji cito (express) do 7 dni (cena podstawowa +150 PLN)
Cena za badanie 120,00 PLN
Nazwa pracowni CGM Pracownia Genetyki Molekularnej i Onkologicznej