X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rak piersi - genetyczna predyspozycja, BRCA2 (C5972T)
Numer katalogowy badania 55
Miejsce wykonania badania Centra Genetyki Medycznej GENESIS
Diagnozowana choroba Rak piersi - genetyczna predyspozycja, BRCA2 (C5972T)
OMIM 600185
Dane kliniczne i dodatkowe Zmiana C5972T genu BRCA2 zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi DCIS poniżej 50 roku życia ok. 3-krotnie natomiast homozygotyczne nosicielstwo tej zmiany (homozygoty TT) zwiększa ryzyko raka piersi poniżej 50 roku życia ok. 5-krotnie; zmiana ta występuje w ok. 6% raków piersi poniżej 50 roku życia
Rodzaj badania genetycznego molekularne
Rodzaj materiału biologicznego Krew obwodowa pobrana na EDTA, wymaz z nabłonka jamy ustnej, próbka DNA
Badany gen (geny), region BRCA2
Opis badania Badanie polega na określeniu nosicielstwa polimorficznego wariantu C5972T genu BRCA2
Badania powinny być stosowane w przypadkach Badanie zalecane jest w przypadkach osób dorosłych z rodzinnym obciążeniem rakiem piersi UWAGA: Badanie dla osób, u których stwierdzono nosicielstwo mutacji w genie CHEK2.
Czas realizacji badania 10 - 14 dni, badanie w wersji cito (express) do 7 dni (cena podstawowa +150 PLN)
Cena za badanie 150,00 PLN
Nazwa pracowni CGM Pracownia Genetyki Molekularnej i Onkologicznej