X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki dziedziczone autosomalnie dominująco (ADRP)
Numer katalogowy badania 174
Miejsce wykonania badania współpraca z ośrodkiem zagranicznym
Diagnozowana choroba Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki dziedziczone autosomalnie dominująco (ADRP)
OMIM
Dane kliniczne i dodatkowe Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa, RP) to grupa wrodzonych, dziedzicznych chorób siatkówki, występujących z częstością 1 na 4000 osób. Mają one charakter wolno postępujący i nie poddają się leczeniu. Choroba manifestuje się przede wszystkim ślepotą zmierzchową, postępującym zawężeniem pola widzenia oraz typowymi objawami okulistycznymi (złogi barwnika na siatkówce, zwężenie naczyń, bladość tarczy nerwów wzrokowych). I choć dominują zwykle początkowo zmiany obwodowe siatkówki, to u części chorych obserwuje się też różnorodne zmiany w obrębie plamki (makulopatia zanikowa, celofanowa lub torbielowaty obrzęk plamki) oraz inne objawy okulistyczne (takie jak zaćma podtorebkowa tylna, stożek rogówki, jaskra i inne). W przypadku RP możliwych jest kilka sposobów dziedziczenia - częste: autosomalne dominujące, autosomalne recesywne i sprzężone z chromosomem X recesywne oraz bardzo rzadkie: sprzężone z chromosomem X dominujące i dwugenowe.
Rodzaj badania genetycznego mikromacierzowe
Rodzaj materiału biologicznego Krew obwodowa pobrana na EDTA; Próbka DNA
Badany gen (geny), region
Opis badania Badanie obejmuje analizę 370 mutacji w 15 genach odpowiedzialnych za ADRP, z użyciem technologii mikromacierzy
Badania powinny być stosowane w przypadkach
Czas realizacji badania uzgadniany indywidualnie
Cena za badanie 1 790,00 PLN
Nazwa pracowni CGM Pracownia Genetyki Molekularnej