X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przebieg wizyty

Pacjent /rodzina przedstawia lekarzowi genetykowi swój problem i cel wizyty.


Lekarz genetyk:

  • zbiera szczegółowy wywiad dotyczący problemu klinicznego,
  • zapoznaje się z dokumentacją lekarską, wynikami dotychczas przeprowadzonych badań i konsultacji,
  • pyta o występujące w rodzinie choroby genetycznie uwarunkowane, choroby o nieznanej etiologii, wady  wrodzone, niepowodzenia rozrodu, nowotwory złośliwe i na tej podstawie wykreśla rodowód,
  • bada chorych członków rodziny, niekiedy także osoby zdrowe, sporządza dokumentację lekarską,
  • ustala plan postępowania diagnostycznego i przedstawia go pacjentom,
  • zleca odpowiednie badania diagnostyczne np. badanie kariotypu, badania molekularne, które pozwalają ustalić rozpoznanie i określić, czy choroba pacjenta/obserwowana patologia mają podłoże genetyczne.

Jeśli lekarz zleci badania genetyczne, pacjent przechodzi do gabinetu zabiegowego, gdzie pielęgniarka pobiera do probówki 1-5 ml krwi z żyły (w zależności od wieku pacjenta i rodzaju badania genetycznego), rzadziej  inny materiał do badań genetycznych (np. wymaz z jamy ustnej). W przypadku badań molekularnych pacjent podpisuje zgodę na badanie (obowiązujący wymóg).

Przy następnej wizycie lekarz genetyk:

  • wydaje pacjentom i omawia z nimi wyniki badań,
  • wydaje zalecenia np. dotyczące dalszej opieki medycznej, konsultacji innych specjalistów, badań profilaktycznych itp.,
  • określa, czy w danym przypadku występuje podwyższone ryzyko wystąpienia choroby genetycznie uwarunkowanej w rodzinie lub urodzenia dziecka chorego,
  • udziela pacjentom porady genetycznej. 


Na cały proces poradnictwa genetycznego potrzeba zwykle 2-3 wizyt w poradni, jednak w mniej skomplikowanych sytuacjach klinicznych i przy prawidłowych wynikach badań genetycznych, wizyta w poradni genetycznej może być jednorazowa, a wyniki badania mogą zostać wysłane do pacjenta pocztą.

 

Administratorem Twoich danych będzie Centra Genetyki Medycznej Genesis sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań. Twoje dane osobowe są zbierane w celu rejestracji do Poradni Genetycznej w zakresie ochrony zdrowia i informacji z tym związanych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia danych, a także prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych). Masz prawo do odwołania zgody w każdym czasie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania Twojej zgody. 

 

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, w którym są przetwarzane. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.