X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kiedy zwrócić się do Poradni Genetycznej

 • W Twojej rodzinie występuje choroba o stwierdzonych lub przypuszczalnych przyczynach genetycznych (w praktyce każda choroba o niejasnych przyczynach powinna budzić podejrzenie choroby genetycznej)
 • U Twojego dziecka, Ciebie lub innych osób w rodzinie występuje wada wrodzona (większość wad wrodzonych powstaje przy udziale czynników genetycznych).
 • W Twojej rodzinie wystąpiła niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe) – nawet jeśli jest to pierwszy przypadek w rodzinie i gdy wydaje się, że przyczyną nieprawidłowego rozwoju umysłowego były czynniki niegenetyczne, np. niedotlenienie dziecka w okresie okołoporodowym.
 • Jesteś w ciąży i chcesz się dowiedzieć, czy Twoja choroba lub przyjmowane przez Ciebie leki mogą spowodować chorobę dziecka.
 • U Ciebie i Twojego partnera/partnerki wystąpiły niepowodzenia rozrodu (brak ciąży, poronienia samoistne (2 lub więcej), martwy poród, zgon dziecka w okresie okołoporodowym mogą) - mogą kryć się za tym przyczyny genetyczne. Takie sytuacje znacznie podnoszą ryzyko urodzenia dziecka z poważną chorobą genetyczną.
 • W Twojej rodzinie lub w rodzinie Twojego partnera/partnerki występowały wady wrodzone, niepełnosprawność intelektualna, niepowodzenia rozrodu, zgony dzieci z niewyjaśnionych przyczyn lub z powodu wad wrodzonych
 • Jesteś osobą zdrową, u której w rodzinie występowały zachorowania na nowotwory złośliwe, w szczególności jeśli chorowały osoby młode lub w kolejnych pokoleniach – UWAGA ! bezpłatna konsultacja i badania genetyczne możliwe tylko w przypadkach spełniających kryteria diagnostyczne dla grupy wysokiego ryzyka
 • Jesteś osobą, która sama zachorowała na nowotwór złośliwy, nawet jeśli w rodzinie nie było wcześniej zachorowań, w szczególności jeśli zachorowanie nastąpiło w młodym wieku, wystąpiło obustronnie lub dotyczyło więcej niż jednego organu. UWAGA ! bezpłatna konsultacja i badania genetyczne możliwe tylko w przypadkach spełniających kryteria diagnostyczne dla grupy wysokiego ryzyka

Dzięki kontaktowi z NFZ pacjenci spełniający powyższe kryteria mogą w CGM Genesis skorzystać z opieki genetycznej (konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna) w ramach refundacji (nieodpłatnie).

 • Chcesz przeprowadzić badanie genetyczne zarodka (płodu) po poronieniu - link www.poronienia-genetyka.pl
 • Jesteś osobą, która bez względu na to czy w rodzinie były zachorowania na nowotwory chce świadomie dbać o swoje zdrowie w zakresie profilaktyki onkologicznej i mieć przeprowadzone badania w kierunku najczęstszych mutacji prowadzących do wysokiego ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych
 • Jesteś osobą zdrową, u której w rodzinie występowały zachorowania na nowotwory złośliwe, w szczególności jeśli chorowały osoby młode lub w kolejnych pokoleniach.
 • Jesteś osobą, która sama zachorowała na nowotwór złośliwy, nawet jeśli w rodzinie nie było wcześniej zachorowań, w szczególności jeśli zachorowanie nastąpiło w młodym wieku lub wystąpiło obustronnie lub też dotyczyło więcej niż jednego organu.
 • Chcesz mieć przeprowadzone badania w kierunku genetycznej predyspozycji do niektórych chorób wieku dorosłego (choroba Alzheimera, miażdżyca, cukrzyca typu II)

Tej grupie pacjentów CGM Genesis oferuje konsultacje genetyczne i szeroki zakres badań genetycznych odpłatnie (badania prywatne).