X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Badania genetyczne wykonywane we współpracy z Asper Biotech

W CGM Genesis w diagnostyce genetycznej w okulistyce weryfikacji rozpoznania klinicznego, doboru odpowiedniego do sytuacji klinicznej badania molekularnego, interpretacji wyników, udzielania porady genetycznej i wydania karty informacyjnej dokonuje prof. nzw. dr hab. med. Maciej Krawczyński.  

Lp.IdentyfikatorDiagnozowana
choroba/patogen
1. 138 Aniridia, wrodzona beztęczówkowość (i inne wybrane wady oczu)
2. 172a Bardet Biedl, zespół Bardeta-Biedla – badanie celowanych regionów 16 genów metodą NGS
3. 166 Best, choroba Besta (żółtkowata dystrofia plamki)
4. 168 Dystrofie rogówki – badanie 325 mutacji w 13 genach
5. 171 Kjer, zanik nerwów wzrokowych typu Kjera (ADOA)
6. 170a Leber, wrodzona ślepota Lebera (LCA) – badanie celowanych regionów 15 genów metodą NGS
7. 167a Stargardt, choroba Stargardta i dno żółto plamiste (młodzieńcze zwyrodnienie plamki) - badanie celowanych regionów genu ABCR (ABCA4) metodą NGS
8. 173a Usher, zespół Ushera – badanie celowanych regionów w 9 genach metodą NGS
9. 169 Wrodzona stacjonarna ślepota nocna (CSNB) – badanie 126 mutacji w 9 genach
10. 174 Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki dziedziczone autosomalnie dominująco (ADRP) – badanie 385 mutacji w 16 genach
11. 175a Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki dziedziczone autosomalnie recesywnie (ARRP) – badanie celowanych regionów 28 genów metodą NGS
12. 278 Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki sprzężone z chromosomem X (XL-RP) - badanie 184 mutacji w 2 genach

 

Informujemy, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centra Genetyki Medycznej Genesis z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grudzieniec 4  zwana dalej CGM Genesis, CGM Genesis prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  1. Rezerwacja wizyty., 2. Realizacja badania 3. Płatności za wizytę i badania. 4.  Prowadzenia Rejestru Pacjentów  i w związku z tym mogą być udostępniane innym placówkom diagnostycznym ,

3)       posiada Pani/Pan prawo żądania od CGM Genesis sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4)       na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016  r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

5)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

6)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  W przypadku pojawienia się nowych metod diagnostycznych nasi Specjaliści mogą kontaktować się z Panią/Panem w celu konsultacji.