X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Badania genetyczne w nowotworach

 

Kogo kierować

  • Grupa pierwsza – osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową: w zasadzie każda osoba z potwierdzonym rozpoznaniem choroby nowotworowej może być konsultowana w Onkologicznej Poradni Genetycznej. W szczególny sposób dotyczy to pacjentów, u których stwierdzono raka piersi, jajnika, jelita grubego, żołądka (typ rozlany), prostaty, nerki oraz nowotworów rzadkich ze względu na częstość zachorowania, ale często uwarunkowanych dziedzicznie, np. retinoblastoma, rak rdzeniasty tarczycy, nowotwór nadnerczy.
    Wskazane jest kierowanie przede wszystkim pacjentów z nowo rozpoznanymi zachorowaniami, ale jeśli wcześniej pacjent nie był konsultowany, to także osoby, które są w trakcie leczenia onkologicznego lub je zakończyły.
  • Grupa druga – osoby zdrowe, u których w rodzinie występowały zachorowania na nowotwory złośliwe. Szczególnie należy zwrócić uwagę, jeśli zachorowania były liczne, dotyczyły kolejnych pokoleń, były obustronne, wieloogniskowe lub występowały w znacznie młodszym niż średni wiek zachorowania na dany typ nowotworu.
  • Grupa trzecia – szczególną grupę stanowią osoby z rodzin, w których predyspozycja genetyczna została już stwierdzona, a u nich wymagane jest potwierdzenie lub wykluczenie nosicielstwa zmiany genetycznej odpowiedzialnej za zwiększoną predyspozycję do nowotworów złośliwych.

Czego oczekiwać

Każdy pacjent konsultowany w Onkologicznej Poradni Genetycznej CGM GENESIS otrzymuje pisemną informację w postaci karty informacyjnej oraz, jeśli było wykonane badanie genetyczne, wyniku badania. Karta informacyjna zawiera aktualne rozpoznanie rodowodowo-kliniczne, interpretację wykonanych badań genetycznych oraz proponowane zalecenia w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia dla konsultowanej osoby i jej rodziny.

Jak kierować / Pomocne rozwiązania / Kontakt

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania do poradni specjalistycznej genetycznej, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej zgodnie z aktualnymi wytycznymi NFZ (infolinia 601 305 306). Dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dostępne są również tzw. ankiety kwalifikacji wstępnej – do pobrania tutaj. Ankietę może wypełnić lekarz, pielęgniarka lub sam pacjent i przesłać do CGM GENESIS mailem onkologia@genesis.pl lub tradycyjnie ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań.


Badania genetyczne predyspozycji do nowotworów