Albinizm - wszystkie postaci izolowane i zespołowe - sekwencjonowanie metodą NGS (badanie 17 genów)
Diagnozowana choroba:
Albinizm - wszystkie postaci izolowane i zespołowe - sekwencjonowanie metodą NGS (badanie 17 genów)
Rodzaj badania genetycznego:
NGS (sekwencjonowanie nowej generacji)
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; Próbka DNA
Badany gen (geny), region:
AP3B1, BLOC1S3, BLOC1S6, C10orf11, DTNBP1, GPR143, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, LYST, OCA2, SLC24A5, SLC45A2, TYR, TYRP1
Opis badania:
Badanie genetyczne polega na sekwencjonowaniu 17 genów: AP3B1, BLOC1S3, BLOC1S6, C10orf11, DTNBP1, GPR143, HPS1, HPS3, HPS4, HPS5, HPS6, LYST, OCA2, SLC24A5, SLC45A2, TYR, TYRP1
Badania powinny być stosowane w przypadkach:
Badanie wskazane jest w przypadku podejrzenia albinizmu
Czas realizacji badania:
uzgadniany indywidualnie
Cena za badanie:
4 690,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!