X

Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Umawianie wizyt - Poznań

 

Umawianie wizyt odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 18:00,w puiątki: do godz. 16:00 telefonicznie pod numerem: 61 626 34 36 

  • drogą elektroniczną: e-rejestracja@genesis.pl
  • osobiście lub za pomocą osób trzecich w punkcie Rejestracji w Poradni Genetycznej.

Skierowanie na wizytę u specjalisty, refundowaną przez NFZ, wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, mający zawartą  umowę z NFZ lub pracujący w placówce służby zdrowia mającej taką umowę.

UWAGA!

Przed każdą zaplanowaną wizytą w Poradni Genetycznej, należy zgłosić się 15 min. wcześniej do punktu Rejestracji, w celu dostarczenia skierowania (w przypadku pierwszej wizyty)*, weryfikacji prawa Pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej* oraz dowodu tożsamości.

 

* dotyczy wyłącznie świadczeń refundowanych ze środków publicznych, w pozostałych przypadkach wymagany jest wyłącznie dowód tożsamości.

Informujemy, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centra Genetyki Medycznej Genesis z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grudzieniec 4  zwana dalej CGM Genesis, CGM Genesis prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  1. Rezerwacja wizyty., 2. Realizacja badania 3. Płatności za wizytę i badania. 4.  Prowadzenia Rejestru Pacjentów  i w związku z tym mogą być udostępniane innym placówkom diagnostycznym ,

3)       posiada Pani/Pan prawo żądania od CGM Genesis sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4)       na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016  r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,

5)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

6)       Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  W przypadku pojawienia się nowych metod diagnostycznych nasi Specjaliści mogą kontaktować się z Panią/Panem w celu konsultacji.