Nagrody i osiągnięcia

Stawiamy na rozwój.
Sprawdź nagrody, certyfikaty i osiągnięcia, które zdobyliśmy na przestrzeni lat.

1. EQAgen
Certyfikat EQAgen

Nasze  Laboratorium Diagnostyki Genetycznej - Pracownia Cytogenetyczna, wzięło udział w pierwszej edycji Programu Zewnętrznej Oceny Jakości  w zakresie badań wykonywanych metodą cytogenetyki klasycznej - EQAgen. Uzyskanie certyfikatu EQAgen wskazuje, iż spełniamy najwyższe standardy w zakresie badań wykonywanych metodą cytogenetyki klasycznej, co stawia GENESIS w szeregu najlepszych laboratoriów z  tej samej dziedziny w Polsce. Podkreśla to nasz pełny profesjonalizm i zaangażowania w  jakość badań.  

Zobacz certyfikat

3. PTGC aCGH
Certyfikat PTGC – Mikromacierze CGH

Pragnąc podzielić się z Państwem naszym sukcesem, informujemy, że Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Grupa Ekspertów ds. mikromacierzy CGH przyznało Centrum Genetyki Medycznej w Poznaniu certyfikat „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” na lata 2017-2019 w zakresie mikromacierzy CGH. 

Zobacz certyfikat

4 v2. PTGC cytogenetyki klasycznej 1328
Certyfikat PTGC – Cytogenetyka Klasyczna

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Grupa Ekspertów ds. cytogenetyki klasycznej przyznało Centrum Genetyki Medycznej w Poznaniu certyfikat „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” na lata 2017-2019 w zakresie cytogenetyki klasycznej.

Zobacz certyfikat

5. PTGC techniki molekularne
Certyfikat PTGC – Techniki Molekularne

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Grupa Ekspertów ds. technik molekularnych przyznało Centrum Genetyki Medycznej w Poznaniu certyfikat „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” na lata 2017-2019 w zakresie technik molekularnych. 

Zobacz certyfikat

6. PTGC MLPA
Certyfikat PTGC – Technika MLPA i diagnostyka postnatalna

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Grupa Ekspertów ds. cytogenetycznych przyznało Centrum Genetyki Medycznej w Poznaniu certyfikat „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” na lata 2017-2019 w zakresie techniki MLPA i diagnostyki postnatalnej

Zobacz certyfikat

7. Najwyzsza jakosc w medycynie
Certyfikat Najwyższa Jakość w Medycynie

Certyfikat "Najwyższa Jakość w Medycynie" to wyróżnienie przyznane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością. Stanowi ono dla nas uhonorowanie naszych starań, kwalifikacji oraz wkładanego wysiłku w niesienie pomocy. Daje ono gwarancje naszym pacjentom oraz partnerom, że działania Centrum są na najwyższym poziomie.

Zobacz certyfikat

8 Certyfikat ISO 2018 2019
Certyfikat ISO 9001:2015

Dzięki wysiłkowi całego Zespołu, wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością pozwala nam osiągać nasz główny cel. Certyfikat został przyznany nam za stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie  usług medycznych – konsultacji oraz diagnostyki i poradnictwa obejmującego genetykę medyczną.

Zobacz certyfikat

9 v2. EMQN 2015
Certyfikat EMQN

Laboratorium genetyki molekularnej CGM uzyskało certyfikat European Molecular Genetics Quality Network w zakresie analizy sekwencyjnej. Uzyskanie certyfikatu EMQN wskazuje iż spełniamy najwyższe standardy eupropejskie i stawia nas w szeregu najlepszych laboratoriów, z  tej samej dziedziny, w Europie. Podkreśla to nasz pełny profesjonalizm i zaangażowania w  jakość badań.  Uzyskanie certyfikatu po raz kolejny daje wyraz utrzymywania zasad  dobrej praktyki laboratoryjnej na najwyższym poziomie europejskim.

Zobacz certyfikat

10. DNV Business Assurance
Certyfikat ISO 9001:2008

Miło nam poinformować, że CGM Genesis spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania ISO 9001:2008. Certyfikat obejmuje następujący zakres wyrobów/usług: Usługi Medyczne-Konsultacje, Diagnostyka i Poradnictwo w zakresie genetyki medycznej.

Zobacz certyfikat

11. kidl
Wpis na listę KIDL

Z satysfakcją informujemy, że od 2000 r. Laboratorium Diagnostyki Genetycznej NZOZ CGM znajduje się na liście laboratoriów nad którą pieczę sprawuje Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. Wpis na listę KIDL świadczy o najwyższej jakości wykonywanych w naszym laboratorium badań. Jednocześnie zobowiązuje nas do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz działań zgodnych z Kodeksem Etyki Diagnosty Laboratoryjnego. Stanowi to gwarancję dla naszych pacjentów oraz partnerów usług na najwyższym poziomie w zgodzie z normami bioetycznymi.

Zobacz certyfikat

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!