Wyniki

Dostęp do wyników badań natychmiast po ich zatwierdzeniu przez uprawnionego Specjalistę.

 

Dowiedz się więcej:

Numer zlecenia - odbiór wyników krok po kroku

1. Wejdź na stronę: www.genesis.pl/e-wynik.

2. Kliknij przycisk: WYNIK NA PODSTAWIE NUMERU ZLECENIA.

3. Wprowadź numer zlecenia otrzymamy w Rejestracji Centra Genetyki Medycznej GENESIS sp. z o.o.

4. Wpisz swoją datę urodzenia.

5. Kliknij przycisk: ZALOGUJ.

E-genesis - dostęp do platformy z wynikami krok po kroku

 

1. Wypełnij oświadczenie i wyślij mailem na: e-genesis@genesis.pl lub listownie na adres: CGM Genesis, ul. Grudziniec 4, 60-601 Poznań

Oświadczenie dla pacjenta

Oświadczenie dla lekarza

UWAGA!! W przypadku osób niepełnoletnich należy podać obok danych osobowych dziecka dane osobowe rodziców bądź opiekunów.

2. Po wysłaniu wypełnionego Formularza, w ciągu 2 dni roboczych, otrzymasz na wskazany adres e-mail wiadomość dotyczącą weryfikacji konta. Po pomyślnej weryfikacji adresu otrzymasz już dostęp do konta e-WYNIK w serwisie e-GENESIS.

3. Uzyskanie dostępu do konta e-WYNIK, wiąże się z akceptacją regulaminu. Aktywowanie konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do przesłania wyniku w wersji elektronicznej od Centrum Genetyki Medycznej GENESIS - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

4. Prosimy o dokładne sprawdzenie danych osobowych w serwisie. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z Administratorem e-genesis@genesis.pl * przed wysłaniem e-maila prosimy o ponowne sprawdzenie przesłanych danych

 

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w formularzu będzie Centra Genetyki Medycznej Genesis sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań.
Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie w celu udostępnienia wyniku w formie elektronicznej. Podanie danych osobowych jest wymagane do przesłania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie będą usuwane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza.
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!