Wyniki

Dostęp do wyników badań natychmiast po ich zatwierdzeniu przez uprawnionego Specjalistę.


Elektroniczny wynik - krok po kroku:

 1. Wypełnij oświadczenie i wyślij mailem na: e-genesis@genesis.pl lub listownie na adres: CGM Genesis, ul. Grudziniec 4, 60-601 Poznań
  Oświadczenie dla pacjenta
  Oświadczenie dla lekarza

  UWAGA!! W przypadku osób niepełnoletnich należy podać obok danych osobowych dziecka dane osobowe rodziców bądź opiekunów.
 2. Po wysłaniu wypełnionego Formularza, w ciągu 2 dni roboczych, otrzymasz na wskazany adres e-mail wiadomość dotyczącą weryfikacji konta. Po pomyślnej weryfikacji adresu otrzymasz już dostęp do konta e-WYNIK w serwisie e-GENESIS.

 3. Uzyskanie dostępu do konta e-WYNIK, wiąże się z akceptacją regulaminu. Aktywowanie konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu dla potrzeb niezbędnych do przesłania wyniku w wersji elektronicznej od Centrum Genetyki Medycznej GENESIS - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

 4. Prosimy o dokładne sprawdzenie danych osobowych w serwisie. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z Administratorem e-genesis@genesis.pl

  * przed wysłaniem e-maila prosimy o ponowne sprawdzenie przesłanych danych

PRZEJDŹ DO SERWISU E-WYNIK

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w formularzu będzie Centra Genetyki Medycznej Genesis sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań. Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie w celu udostępnienie wyniku w formie elektronicznej. czytaj więcej...

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!