Wyniki

Dowiedz się więcej:

Odbiór wyników na podstawie numeru zlecenia - krok po kroku

1. Wejdź na stronę: www.genesis.pl/e-wynik.

2. Kliknij przycisk: WYNIK NA PODSTAWIE NUMERU ZLECENIA.

3. Wprowadź numer zlecenia otrzymamy w Rejestracji Centra Genetyki Medycznej GENESIS sp. z o.o.

4. Wpisz swoją datę urodzenia.

5. Kliknij przycisk: ZALOGUJ.

 

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w formularzu będzie Diagnostyka Genesis sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań.
Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie w celu udostępnienia wyniku w formie elektronicznej. Podanie danych osobowych jest wymagane do przesłania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie będą usuwane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza.
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!