Poradnia Genetyczna
Przygotuj się do zebrania przez lekarza genetyka wywiadu rodzinnego, zabierz dotychczasową dokumentację lekarską.
Harmonogram pracy lekarzy w Poznaniu i Zielonej Górze
Informacja dot. dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!