Ceny wizyt i inne płatności
  [PLN] U PROFESORA [PLN]
Wizyta u lekarza specjalisty genetyki klinicznej pierwszorazowa 390 460
Wizyta u lekarza specjalisty genetyki klinicznej kolejna 240 360

 

  [PLN]
Analiza (interpretacja) wyników  badań genetycznych i udzielenie porady diagnostycznej w zakresie onkogenetyki klinicznej - wizyta pierwszorazowa 300
Analiza (interpretacja) wyników  badań genetycznych i udzielenie porady diagnostycznej w zakresie onkogenetyki klinicznej - wizyta kolejna 240

Ceny dotyczą wizyt prywatnych (odpłatnych).

Cena wizyty pierwszorazowej i kolejnej u lekarza specjalisty obejmuje maksymalnie 3 osoby w rodzinie. W przypadku konsultacji większej liczby osób z rodziny (od 4 do 6), opłata wynosi dwukrotność ceny konsultacji.

 

Do pierwszego badania należy doliczyć koszt izolacji DNA: (za wyjątkiem badań patogenów, badania BRCA1, badania mikromacierzy oraz testów prenatalnych SANCO i NIPT).

  • 75 PLN jeśli materiałem do badań jest krew lub wymaz z jamy ustnej;
  • 95 PLN w przypadku izolacji DNA z tkanki niestandardowej (kostki parafinowe, fragmenty tkanek, tkanka utrwalona w formalinie);
  • 110 PLN w przypadku badań prenatalnych: płyn owodniowy, kosmówka, krew pępowinowa.

 

W CGM Genesis istnieje możliwość wykonania badania molekularnego w wersji „cito”, po wcześniejszej konsultacji z naszym laboratorium. Dopłata do wykonania badania w trybie przyspieszonym to:

  • 150 PLN przy określeniu płci płodu w materiale z poronienia (w wersji „cito” badanie wykonuje się tylko ze świeżej tkanki, badanie nie jest technicznie możliwe z tkanki utrwalonej w postaci kostek parafinowych);
  • 150 PLN przy wybranych badaniach onkologicznych;
  • 30% ceny badania przy pozostałych badaniach genetycznych.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów, jak również Lekarzy zlecających badania genetyczne w CGM GENESIS, wprowadziliśmy w przypadku dużych genów, tam gdzie to było możliwe, diagnostykę molekularną podzieloną na etapy. Ma to na celu zmniejszenie kosztów diagnostyki molekularnej - w przypadku stwierdzenia mutacji w wybranej do badania części genu, będzie możliwe odstąpienie od analizy pozostałej części genu, a cena badania jest odpowiednio niższa (patrz cennik). W przypadku nie znalezienia mutacji, badanie molekularne następnej części genu może być kontynuowane (koszt zgodnie z cennikiem). Prosimy o wyraźne zaznaczenie (identyfikator badania otrzymał odpowiednio rozszerzenia: a, b), czy badanie ma dotyczyć całego genu, czy wskazanej części genu.

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!