Zespół
Prof. dr hab. med.
Anna Latos-Bieleńska
Specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej
Specjalista w dziedzinie laboratoryjnej
genetyki medycznej
Prof. UM dr hab. med.
Aleksander Jamsheer

Lekarz specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej
Specjalista w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej
Prezes Zarządu CGM Genesis Sp. z o.o.

Prof. nadzw. dr hab. med.
Maciej Krawczyński
Specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej
Specjalista w dziedzinie okulistyki
Członek Zarządu CGM Genesis Sp. z o.o.
Prof. dr hab. med.
Michał Witt
Specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej
Specjalista w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej
Dr hab. med.
Anna Materna-Kiryluk

Specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej
Specjalista w dziedzinie pediatrii

Dr n. med.
Magdalena Badura-Stronka

Specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej

Dr n. med.
Marzena Wiśniewska

Specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej
Specjalista w dziedzinie pediatrii

Dr n. med.
Karolina Matuszewska

Specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej

Dr
Danuta Wolnik-Brzozowska

Specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej
Specjalista w dziedzinie pediatrii

Dr
Renata Glazar

Specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej

Dr n. med.
Piotr Magnowski

Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Dr n. med.
Karolina Gruca-Stryjak

Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Dr
Justyna Borucka

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej

Dr
Marta Wójcik

Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!