Badania genetyczne - mikromacierz kliniczna

Zrzut ekranu 2022 07 8 o 08.53.32

  • Czy ktoś z Twojej rodziny zmaga się z zaburzeniami o nieznanym podłożu (np. trudności w nauce, nieprawidłowy rozwój, autyzm)?
  • Czy obawiasz się, że Twoje dziecko nie rozwija się prawidłowo?
  • Czy wśród Twoich bliskich zdarzały się niepowodzenia rozrodu i poszukujecie odpowiedzi na pytanie jaka może być ich przyczyna?
  • Czy dotychczasowe metody diagnostyki zawiodły?


✔️ Badanie genetyczne z zastosowaniem mikromacierzy, umożliwia analizę CAŁEGO materiału genetycznego Pacjenta w trakcie jednego badania z bardzo dużą dokładnością.
✔️ Bardzo małe zmiany w genomie, które wykrywa metoda mikromacierzy, często są niemożliwe do zidentyfikowania przy użyciu innych metod.
✔️ Właśnie dlatego, mikromacierz jest dla Lekarza Genetyka badaniem pierwszego wyboru, umożliwiającym często ustalenie właściwego rozpoznania.
- - -
Mikromacierz CGH - gdzie ma zastosowanie? 

  • W diagnostyce dzieci i osób dorosłych zmagających się z zaburzeniami o nieznanym podłożu;
  • W diagnostyce niepowodzeń rozrodu (badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy);
  • W diagnostyce prenatalnej.
CGM GENESIS REKOMENDUJE WYKONANIE BADAŃ GENETYCZNYCH Z ZASTOSOWANIEM MIKROMACIERZY KLINICZNYCH

 

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!