Badania w technologii mikromacierzy klinicznych

- Czy Wasze dziecko zmaga się z chorobą o nieznanym podłożu?
- Dotychczasowe metody diagnostyki zawiodły?
- Poszukujecie odpowiedzi na pytanie jaka może być przyczyna schorzenia?

Celem odpowiedzi na te pytania proponujemy badanie w technologii mikromacierzy klinicznej, czyli jedną z ważniejszych metod diagnostyki genetycznej.

Mikromacierz kliniczna to przede wszystkim:
- analiza całego genomu,
- wykrycie submikroskopijnych zmian tj. mikrodelecji i mikroduplikacji,
- wysoka rozdzielczość,
- krótki czas oczekiwania na wynik.


Rekomendujemy konsultację z lekarzem genetykiem przed wykonaniem badania:
- tradycyjnie: w Poradniach Genetycznych w Poznaniu lub Zielonej Górze (61 62 63 436)
- online: https://polskagenetyka.pl/konsultacje-online/

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z nami:

cgm@genesis.pl

601 305 306

- - -

Dowiedz się więcej o mikromacierzy klinicznej:

https://www.genesis.pl/.../badania-genetyczne-w.../

 

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!