Bezpłatny program profilaktyki raka piersi i jajnika
BEZPŁATNY PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI I JAJNIKA – ostatni nabór
Szanowne Panie!
To już ostatnia tura naboru do programu profilaktyki raka piersi i jajnika organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.
Zbliżamy się do końca realizacji programu!
Program jest adresowany do:
  • zdrowych kobiet, u których wśród krewnych I i II stopnia wystąpiły zachorowania na raka piersi i/lub jajnika,
  • pacjentek, które chorowały lub chorują na raka piersi lub jajnika,
  • kobiet, u których niezależnie od obciążenia rodzinnego, wykryto patogenną mutację w obrębie genów BRCA1, BRCA2 lub PALB2.

Kwalifikacja do programu to:

1/ bezpłatna konsultacja z lekarzem genetykiem,

2/ bezpłatne badania przesiewowe w kierunku mutacji w genie BRCA1 i/lub BRCA2, PALB2/CHEK2,

3/ bezpłatna profilaktyczna opieka onkologiczna i program corocznych badań dla kobiet z grupy wysokiego ryzyka.

Przypominamy, że celem zadania jest zidentyfikowanie możliwie największej liczby osób z rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i/lub raka jajnika i objęcie ich opieką ukierunkowaną na możliwie najwcześniejsze rozpoznanie, a także na aktywną prewencję zachorowań na te nowotwory.

Program organizowany i finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!