Czy wykonać badanie genetyczne materiału z poronienia?
Problem poronienia dotyczy wielu kobiet
  • Aż 15% wszystkich rozpoznanych ciąż stanowią poronienia samoistne lub wczesne obumarcia ciąży.
  • W ponad 60% przypadków przyczyną są czynniki genetyczne.

Badanie kosmówki po poronieniu pozwala na poznanie przyczyny poronienia i umożliwia określenie rokowania dotyczącego przebiegu kolejnych ciąż.

Jakie badanie genetyczne materiału z poronienia warto wykonać?CGM Genesis rekomenduje badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy

 

  • analizuje cały materiał genetyczny z bardzo dużą dokładnością
  • pozwala na wykrycie aberracji liczby chromosomów (trisomiii i monosomii)
  • pozwala na wykrycie bardzo małych zmian (mikrodelecji i mikroduplikacji)
Więcej informacji praktycznych znajdziesz na stronie:
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!