Kongres Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka 2017
Dodano w dniu: 2/6/2017

Szanowni Państwo,

W dniach 26-31.maja br. delegacja Centra Genetyki medycznej GENESIS uczestniczyła w Kongresie Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (European Society of Human Genetics, ESHG), który jest największym i najbardziej prestiżowym w Europie spotkaniem naukowym genetyków klinicznych, biotechnologów i biologów molekularnych.

Wydarzenie zgromadziło tysiące genetyków człowieka – klinicystów i naukowców – nie tylko z Europy, ale także z całego świata. Ilość prezentowanych przełomowych odkryć, nowych zastosowań genetyki w diagnostyce patologii człowieka i unikalnych technologii badania genomu ludzkiego była oszałamiająca.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak nadzwyczajnym spotkaniu. Nie tylko oglądaliśmy i słuchaliśmy jakie badania realizują inne ośrodki, ale zaprezentowaliśmy także wyniki badań CGM GENESIS. Od początku istnienia Firmy konsekwentnie łączymy pracę kliniczną i diagnostyczną z pracą naukową, co pozwala na utrzymanie najwyższych standardów opieki genetycznej, a wielu naszym Pacjentom umożliwiło najnowocześniejszą diagnostykę m.in. poprzez włączenie do projektów naukowych.

Jesteśmy przekonani, że tegoroczny pobyt na ESHG ułatwi nam podążanie w naszej diagnostyce we właściwym, zgodnym z trendami światowymi, kierunku.

Udział w Kongresie był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

http://iw.org.pl/wielkopolska-na-targach-w-eshg-2017-w-kopenhadze/

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!