REZYDENTURA Z GENETYKI KLINICZNEJ - wolne miejsce

Informujemy, że w naborze jesiennym 2022 planowane jest otwarcie jednego miejsca specjalizacyjnego w trybie rezydenckim dla lekarza chcącego specjalizować się w dziedzinie genetyki klinicznej. Staż specjalizacyjny odbywać się będzie w Centrum Genetyki Medycznej GENESIS w Poznaniu.

Genetyka kliniczna jest dynamicznie rozwijającą się specjalnością lekarską, w której praca z pacjentami w poradni genetycznej stanowi istotny element szkolenia specjalizacyjnego. Ważnym uzupełnieniem ścieżki zawodowej lekarza genetyka może być i powinien własny rozwój naukowy i zaangażowanie w projekty naukowe z dziedziny genetyki medycznej. W tej specjalizacji praca w poradni i rutynowa diagnostyka genetyczna często przenikają się z pracą naukową, polegającą na identyfikacji nieopisanych dotąd przyczyn rzadkich i ultrarzadkich chorób i wad wrodzonych człowieka.

Jeśli jesteś zainteresowany genetyką medyczną, genetyką człowieka, a także pracą naukową i intelektualną, dowiedz się więcej i już wkrótce dołącz do zespołu CGM GENESIS.  

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty z Dyrektor Anetą Walkowiak w Centrum Genetyki Medycznej GENESIS lub mailowy z prof. Aleksandrem Jamsheerem (a.jamsheer@genesis.pl).

W przyszłości istnieje również możliwość współpracy naukowej lub pracy naukowo-dydaktycznej w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!