Oferta pracy w projekcie
Dodano w dniu: 17/7/2017

Centra Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o. poszukuje pracownika w projekcie realizowanym w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED pt. „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR” (EPIMARKER) na stanowisko

Genetyk kliniczny/Starszy biolog molekularny
(Umowa cywilno-prawna)

Miejsce pracy: Poznań
Region: wielkopolskie

Zadania:

 • Projektowanie paneli NGS
 • Prowadzenie prac badawczych przede wszystkim związanych z techniką NGS
 • Analiza danych NGS
 • Analiza danych MLPA
 • Analiza danych WGS
 • Kliniczna interpretacja wyników

Wymagania:

 • wymagane wykształcenie wyższe w obszarze: biologii molekularnej, biotechnologii, medycyny lub pokrewnym oraz udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny
 • minimum 4-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej (np. praca na pozycji naukowca/specjalisty w jednostkach akademickich lub w sektorze medycznym)
 • wiedza i doświadczenie w pracy w dziedzinie genetyki klinicznej i genetyki chorób rzadkich oraz udział w projektach badawczych poświęconych tej tematyce
 • samodzielne kierowanie projektami naukowymi lub badawczo-rozwojowymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych instytutów lub uczelni (np. NCN, NCBiR, inne)
 • biegłość w stosowaniu technik biologii molekularnej takich jak: analiza ekspresji genów metodą qPCR, sekwencjonowanie NGS, MLPA
 • umiejętność analizy danych pochodzących z MLPA, NGS i WGS oraz umiejętność interpretacji klinicznej uzyskanych wyników
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w branży medycznej
 • mile widziany stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego

Firma oferuje pracę w ambitnym, młodym i dynamicznym Zespole z możliwością dalszego rozwoju zawodowego
oraz podnoszenia kwalifikacji. Zatrudnienie na umowę cywilno-prawną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV uwzględniającego dotychczasowe osiągnięcia naukowe na adres: cgm@genesis.pl.

Dokumenty prosimy przesyłać do dnia 21.08.2017 r.

Na dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 1997.08.29 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883”).

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!