Podziękowania dla Pacjentów!
Dodano w dniu: 16/5/2013

Szanowni, Drodzy, Kochani Pacjenci i Ich Rodziny !

Wyróżnienie w pierwszej edycji Konkursu im. Prof. Zbigniewa Religi o tytuł „Wyjątkowy Lekarz”, do którego zgłaszają pacjenci oraz ich rodzice i opiekunowie, sprawiło mi niezwykłą radość!

Odbieram je jako wyraz uznania dla pracy całego Zespołu Genesis – tym bardziej, że Centrum Genetyki Medycznej Genesis uzyskało nominację w kategorii „Wzorcowa Placówka Służby Zdrowia”.

14 maja 2013 odbierałam to zaszczytne wyróżnienie w Galerii Porczyńskich w Warszawie z rąk Prezesa Zarządu Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Pana Stanisława Kowalskiego oraz Pani Beaty Tyszkiewicz. Podniosłą uroczystość uświetniła swoim śpiewem Małgorzata Walewska, a kolorytu dodały występy Mazowsza.

Słuchając pięknego śpiewu myślałam ze wzruszeniem i wdzięcznością o naszych Pacjentach i Ich Rodzinach. To Państwo jesteście Wyjątkowi! Obserwując Państwa codzienne zmagania, Państwa heroiczną walkę o zdrowie Waszych Dzieci, jesteśmy wszyscy przepełnieni najwyższym szacunkiem…

Dziękując za liczne zgłoszenia Genesis i mnie na Konkurs im. Prof. Zbigniewa Religi, życzę naszym Pacjentom i ich Najbliższym, aby każdego dnia doświadczali choćby promyczka radości i żeby tam, gdzie genetyka pozwala na razie tylko diagnozować, potrafiła także leczyć.

Z wyrazami szacunku i szczerej sympatii,

Anna Latos-Bieleńska

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!