Poszukujemy pracownika

Poszukujemy
specjalisty w zakresie doradztwa i sprzedaży usług medycznych
z dziedziny diagnostyki genetycznej na stanowisko:

przedstawiciela naukowo - medycznego

Centra Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o. są prężnie rozwijającą się firmą w branży badań genetycznych i poradnictwa genetycznego w Polsce. Naszą misją jest świadczenie usług medycznych w zakresie poradnictwa genetycznego i diagnostyki genetycznej zgodnie z najwyższymi standardami światowymi i poszukiwanie nowych metod diagnostycznych w genetyce klinicznej.

 poszukujemy pracownika 08.2021

Na nowym stanowisku odpowiedzialna/y będziesz m.in za:

 • realizowanie planu sprzedażowego na podległym terenie i przygotowywanie ofert handlowych, ofert usług naukowych i in.;
 • pozyskiwanie nowych współprac handlowych, naukowo-handlowych;
 • nawiązanie i utrzymanie relacji z Klientem;
 • wdrożenie nowych badań do oferty;
 • przygotowywanie opisów badań molekularnych i genetycznych;
 • współpracę merytoryczną w tworzeniu materiałów informacyjno-promocyjnych, folderów oraz treści na stronę internetową, social media;
 • tworzenie artykułów i materiałów popularyzujących wiedzę o badaniach genetycznych. 

Dołącz do nas!

Jesteś odpowiednim kandydatem, jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki medyczne m.in.: lekarski, biotechnologia, biotechnologia medyczna, analityka medyczna, biologia i pokrewne);
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w sprzedaży usług medycznych;
 • znajomość obszaru badań diagnostycznych z zakresu biologii molekularnej i genetyki człowieka;
 • umiejętność pozyskiwania informacji naukowych oraz korzystania z naukowych baz danych, np. OMIM, PubMed, HGMD;
 • doświadczenie zawodowe zdobyte na stypendiach naukowych i kontraktach w laboratoriach naukowych lub diagnostycznych za granicą;
 • stopień naukowy doktora (nie jest to wymóg konieczny);
 • wysoką motywację oraz zaangażowanie w pracę;
 • dyspozycyjność, samodzielność, wysoką kulturę osobistą;
 • biegłą lub zaawansowaną znajomość języka angielskiego
 • aktualne prawo jazdy kat. B

Ponadto:

 • Jesteś gotowy/a pracować w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi.
 • Jesteś osobą zorientowaną na cel i wymagającą przede wszystkim od siebie a następnie od innych.
 • Skutecznie budujesz relacje z osobami o różnych wymaganiach.
 • Umiejętnie planujesz i organizujesz pracę własną.
 • Lubisz pracę w ambitnym i dynamicznym zespole.
 • Dążysz do ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.
 • Poszukujesz nowatorskich rozwiązań.
 • Jesteś samodzielny/a w działaniu.

Oferujemy:

 • interesującą pracę polegającą na popularyzowaniu wiedzy o badaniach genetycznych człowieka;
 • możliwość rozwoju oraz zdobywania nowej wiedzy i umiejętności;  
 • umowę o pracę na pełen etat.

 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres mailowy a.walkowiak@genesis.pl

Na dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez Centra Genetyki Medyczne GENESIS Sp. z o.o., ul. Jana H. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, jak w celu udziału w przyszłych rekrutacjach. W każdym czasie Pan/Pani może cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: a.walkowiak@genesis.pl.”

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Centra Genetyki Medyczne GENESIS Sp. z o.o., ul. Jana H. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań,. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych w celu nadzorowania przestrzegania przepisów ochrony danych. W celu kontaktu z nim udostępniono formularz kontaktowy: https://genesis.pl/kontakt/daneosobowe

Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich oddanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie  dobrowolnej zgody, która została wyrażona poprzez  przesłanie zgłoszenie rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Podanie danych osobowych jest niezbędne, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia Pani/Panu dalsze ubieganie się o zatrudnienie. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone w celu utrzymania serwisu systemu informatycznego, w którym będą przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po tym okresie Pani/Pana dane zostaną usunięte. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich poprawiania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ochrony danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!