Realizacja projektu EPIMARKER, STRATEGMED III
Dodano w dniu: 31/7/2017

Centra Genetyki Medycznej GENESIS rozpoczęły prace w ramach projektu EPIMARKER. Celem projektu jest zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR.

Projekt EPIMARKER współfinansowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED III. W projekcie EPIMARKER, oprócz CGM GENESIS Sp. z o.o. uczestniczą:

Zespół CGM GENESIS

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!