Unikatowe badania NGS dla mutacji w genach BRCA 1 i BRCA 2
Dodano w dniu: 24/8/2017

Szanowni Państwo,

Z początkiem września w Centrach Genetyki Medycznej GENESIS będziemy realizować unikatowe badania NGS dla mutacji w genach BRCA 1 i BRCA 2 – sekwencjonowanie całej sekwencji kodującej genów BRCA1, BRCA2 wykrywającej mutacje (zmiany) punktowe.

Cena badania: – każda zidentyfikowana zmiana patogeniczna będzie w ramach badania potwierdzana metodą referencyjną – sekwencjonowanie Sangera.

Każdy Pacjent decydujący się na badanie otrzyma kartę informacyjną zawierającą dokładny opis zidentyfikowanych zmian oraz związane z tym zalecenia.

Zachęcamy do współpracy.

Zespół CGM GENESIS

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!