Nowa nazwa Spółki: Diagnostyka GENESIS

Szanowni Państwo,


Niniejszym informujemy, iż z dniem 21.08.2023 zmianie uległa nazwa naszej Spółki
z dotychczasowej:

Centra Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o.
na:

Diagnostyka GENESIS Sp. z o.o.

 

Podstawą powyższej zmiany jest dalszy rozwój firmy.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – pozostałe dane, w tym NIP, adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej
pozostają bez zmian.

 

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!