Kogo skierować do poradni genetycznej
 1. Osoby z podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób genetycznie uwarunkowanych
  (UWAGA: każda choroba o niejasnej etiologii powinna budzić podejrzenie, że może być ona uwarunkowana genetycznie)
 2. Osoby z wrodzonymi wadami rozwojowymi
 3. Pacjentów z izolowanymi wadami wrodzonymi oraz zespołami wad (nawet gdy jest to pierwszy przypadek wady rozwojowej w rodzinie)
 4. Zaburzenia wzrastania - niedobór wzrostu, nadmierny wzrost
 5. Niepełnosprawność intelektualna lub opóźnienie rozwoju psychomotorycznego (już pierwszy przypadek w rodzinie)
 6. Niepowodzenia rozrodu
 7. Poronienia samoistne lub obumarcie ciąży, jeden martwy poród, niepłodność małżeńska, patrz algorytm postępowania - kliknij tutaj
 8. Zaburzenia determinacji i różnicowania płci oraz rozwoju płciowego
 9. Osoby w wieku rozrodczym narażone na działanie czynników mutagennych, ciężarne narażone na czynniki teratogenne (np. infekcje wirusowe, alkohol, niektóre leki)
 10. Osoby z nowotworem złośliwym, zwłaszcza przy obciążeniu rodzinnym nowotworami
 11. Małżeństwa krewniacze
 12. Kobiety planujące ciążę powyżej 35 roku życia
 13. Osoby z wywiadem rodzinnym obciążonym wrodzonymi wadami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną, niepowodzeniami położniczymi
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!