Poradnictwo genetyczne

W CGM Genesis posiadamy zespół wyspecjalizowanych i doświadczonych lekarzy genetyków klinicznych. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu oraz wieloletniej praktyce, Pacjenci obdarzają nas zaufaniem każdego dnia.

Konsultacje z zakresu poradnictwa genetycznego można odbyć zarówno prywatnie (niewymagane skierowanie) jak i w ramach NFZ. W trakcie konsultacji w Poradni Genetycznej lekarz genetyk:

  • zbiera szczegółowy wywiad dotyczący problemu klinicznego,
  • zapoznaje się z dokumentacją lekarską, wynikami dotychczas przeprowadzonych badań i konsultacji,
  • pyta o występujące w rodzinie choroby genetycznie uwarunkowane, choroby o nieznanej etiologii, wady wrodzone, niepowodzenia rozrodu, nowotwory złośliwe i na tej podstawie wykreśla rodowód,
  • bada chorych członków rodziny, niekiedy także osoby zdrowe, sporządza dokumentację lekarską,
  • ustala plan postępowania diagnostycznego i przedstawia go pacjentom,
  • zleca odpowiednie badania diagnostyczne np. badanie kariotypu, badania molekularne, które pozwalają ustalić rozpoznanie i określić, czy choroba pacjenta/obserwowana patologia mają podłoże genetyczne.


Na cały proces poradnictwa genetycznego potrzeba zwykle 2-3 wizyt w poradni, jednak w mniej skomplikowanych sytuacjach klinicznych i przy prawidłowych wynikach badań genetycznych, wizyta w poradni genetycznej może być jednorazowa, a wyniki badania mogą zostać wysłane do pacjenta pocztą.

Dowiedz się więcej o wizycie w Poradni Genetycznej

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!