Adrenomieloneuropatia, adrenoleukodystrofia i zespół niedoboru kreatyny sprzężone z chromosomem X (geny ABCD1/SLC6A8 analiza duplikacji/delecji) - test MLPA
Diagnozowana choroba:
Adrenomieloneuropatia, adrenoleukodystrofia i zespół niedoboru kreatyny sprzężone z chromosomem X (geny ABCD1/SLC6A8 analiza duplikacji/delecji) - test MLPA
Cena za badanie:
695.00 PLN
Cena za izolację DNA:

50 PLN jeśli materiałem do badań jest krew lub wymaz z jamy ustnej;

75 PLN w przypadku izolacji DNA z tkanki niestandardowej (kostki parafinowe, fragmenty tkanek, tkanka utrwalona w formalinie);

95 PLN w przypadku badań prenatalnych: płyn owodniowy, kosmówka, krew pępowinowa.

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!