Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES)
Diagnozowana choroba:
Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES)
Czas realizacji badania:
do 14 tygodni
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!