Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo
Diagnozowana choroba:
Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!