Choroba Alzheimera. Choroba o wczesnym początku lub późnym początku oraz demencja-analiza sekwencji kodującej 19 genów:APP,CHCHD10, CHMP2B, CSF1R, FUS, GRN, MAPT, NOTCH3, PRNP, PSEN1, PSEN2, SIGMAR1, SORL1, SQSTM1, TARDBP, TBK1, TREM2, UBQLN2, VCP met.NGS
Diagnozowana choroba:
Choroba Alzheimera. Choroba o wczesnym początku lub późnym początku oraz demencja-analiza sekwencji kodującej 19 genów:APP,CHCHD10, CHMP2B, CSF1R, FUS, GRN, MAPT, NOTCH3, PRNP, PSEN1, PSEN2, SIGMAR1, SORL1, SQSTM1, TARDBP, TBK1, TREM2, UBQLN2, VCP met.NGS
Badany gen (geny), region:
APP, CHCHD10, CHMP2B, CSF1R, FUS, GRN, MAPT, NOTCH3, PRNP, PSEN1, PSEN2, SIGMAR1, SORL1, SQSTM1, TARDBP, TBK1, TREM2, UBQLN2, VCP
Cena za badanie:
2890.00 PLN
Podobne badania
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!