Badanie w kierunku mutacji w genie HESX1 (dysplazja przegrodowo-oczna)
Diagnozowana choroba:
Badanie w kierunku mutacji w genie HESX1 (dysplazja przegrodowo-oczna)
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na EDTA; Próbka DNA; Wymaz z jamy ustnej
Badany gen (geny), region:
HESX1 - sekwencja kodująca genu
Opis badania:
Badanie genetyczne polega na analizie sekwencji kodującej genu HESX1
Badania powinny być stosowane w przypadkach:
Badanie wskazane jest w przypadku podejrzenia dysplazji przegrodowo-ocznej
Cena za badanie:
480,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!