Hipercholesterolemia. Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 
Diagnozowana choroba:
Hipercholesterolemia. Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 
Badany gen (geny), region:
LDLR, APOB, PCSK9, LDLRAP1
Cena za badanie:
2490.00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!