INFANO - badanie przesiewowe dla noworodków i małych dzieci w kierunku >70 genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych. Badanie obejmuje m.in. najczęstsze choroby metaboliczne. Analiza z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS)
Diagnozowana choroba:
INFANO - badanie przesiewowe dla noworodków i małych dzieci w kierunku >70 genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych. Badanie obejmuje m.in. najczęstsze choroby metaboliczne. Analiza z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS)
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!