Kariotyp z krwi obwodowej
Diagnozowana choroba:
Kariotyp z krwi obwodowej
Dane kliniczne i dodatkowe:
Oznaczenie kariotypu to określenie liczby chromosomów w wybranych płytkach metafazowych oraz struktury chromosomów na podstawie ich wzoru prążkowego. Badanie polega na analizie mikroskopowej preparatów cytogenetycznych barwionych z zastosowaniem techniki prążków G (GTG) lub innych w zależności od potrzeb (C, AgNOR). Wynik zapisuje się zgodnie z międzynarodową nomenklaturą cytogenetyczną - International System for Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN).
Rodzaj materiału biologicznego:
Krew obwodowa pobrana na heparynę
Badania powinny być stosowane w przypadkach:
niepowodzenia rozrodu: brak ciąży, poronienia samoistne (dwa lub więcej w I trymestrze ciąży), martwe porody, urodzenie dziecka z wadami rozwojowymi o nieznanej etiologii; występowanie cech fenotypowych wskazujących na określoną aberrację chromosomową (np. zespół Turnera, zespół Downa) - badanie kariotypu ma na celu potwierdzenie rozpoznania klinicznego; opóźnienie psychoruchowe ze współistnieniem zespołu wad wrodzonych i/lub cech dysmorfii; opóźnienie rozwoju psychoruchowego, niepełnosprawność intelektualna; zaburzenia różnicowania płci; występowanie strukturalnej aberracji chromosomowej w rodzinie;
Czas realizacji badania [dni robocze]:
28 dni, badanie pilne (cito) 14 dni
Cena za badanie:
500.00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!