Poronienie, badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy*
Diagnozowana choroba:
Poronienie, badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy*
Rodzaj materiału biologicznego:
Materiał z poronienia samoistnego
Cena za badanie:
1 690,00 PLN
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!